KOKOUSKUTSU                                                              

 

Iittalan lasitehtaan sairauskassan huhtikuun kassankokous pidetään maanantaina

15.4.2024 kello 16.00 sairauskassan toimitiloissa, Kotkajärventie 1 B 3, 14500 IITTALA

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä valitaan kokouksen toimihenkilöt;

2.    Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus;

3.    Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4.    Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden toiminta ja tilinpäätös mahdollisesti antavat aihetta

                                   

Iittalassa 21.3.2024

Sairauskassan hallitus

 

Tilit ja toimintakertomus ovat nähtävänä 2.-15.4.2024 kassan toimistossa sopimuksen mukaan.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOMAUTUKSIIN LIITTYVÄ KASSAN INFO

Vakuutussuhde sairauskassassa jatkuu normaalisti myös lomautusaikana. Sairauskassan vakuutusmaksu lomautusaikana on 25 euroa/kk.

Työnantajan kanssa on sovittu, että työnantaja perii lomautusajan vakuutusmaksut työhön paluun jälkeen palkasta ja tilittää ne sairauskassalle.

Kysy tarvittaessa lisää sairauskassasta!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  

Epassilla tai muilla vastaavilla maksetuista kustannuksista ei voi saada korvausta sairauskassasta!

Osa työnantajista on laajentanut edun käyttöä erilaisiin hyvinvointi- ja sairaudenhoidon palveluihin (mm. hammashoito). Huomaathan, että Epassilla maksetuista kustannuksista ei voi hakea sairauskassasta korvausta. Epassi tmv. on työnantajan maksama verovapaa henkilöstöetuus, eikä sitä voi muuttaa rahaksi sairauskassan kautta.

----------------------------------------------------------------------------------------