Iittalan lasitehtaan sairauskassa

Iittalan lasitehtaan sairauskassa on Hämeenlinnan Iittalassa sijaitseva työpaikkakassa, joka myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia ja kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia jäsenilleen.

Kassan asioissa ylintä päätösvaltaa käyttää kassankokous, johon jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua. Kassan hallitus valitaan kassankokouksessa. Hallitus edustaa kassaa ja huolehtii sen hallinnosta sekä toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Kassan toimitusjohtajana toimii kassanjohtaja, joka hoitaa kassan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.Toimisto

Tervetuloa uudet ja vanhat jäsenet!

Toimiston asiakaspalvelu on avoinna tiistaisin klo 9-12 ja 13-15.


Sairauskassan toimisto on muuttanut 1.11.2022. Toimisto on edelleen Iittalan ostoskeskuksessa ja uusi osoite on Kotkajärventie 1 B 3, 14500 IITTALA.