Jäsenyys ja jäsenmaksut


PALKANSAAJAJÄSENET

Voit tulostaa Iittalan lasitehtaan sairauskassan liittymislomakkeen tästä


Iittalan lasitehtaan sairauskassan toimintapiiriin kuuluvat seuraavat Hämeenlinnan alueella toimivat työnantajat:

ja

Tarkemmat tiedot löytyvät kotisivujen säännöt -osiosta.

Kassan jäseneksi voivat liittyä kaikki edellä mainittujen työnantajien palveluksessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa ko.yrityksestä ja työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Kassan jäsenmaksu on 1.5 % jäsenen työnantajalta saamastaan ennakkoperintälain alaisesta palkasta.

Työnantaja pidättää jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen kassalle.

Vanhempainraha- ja erityishoitorahakauden, hoito- ja vuorotteluvapaan sekä määräaikaisen lomautuksen ajalta jäsenellä on oikeus lisäetuihin, mikäli hän ennen palkattoman kauden alkua on ilmoittanut kassaan haluavansa maksaa jäsenmaksun kyseiseltä ajalta.

Palkattomilla vapailla olevien jäsenmaksu on 25 euroa kuukaudessa ja se maksetaan itse kassan antaman maksuohjeen mukaisesti.

Kassan jäsen voi liittää jäsenyyteen samassa taloudessa asuvan perheenjäsenen (alle 16 vuotiaat lapset), mikäli hän on perheen pääasiallinen huoltaja. Perheenjäsenestä ei peritä erillistä jäsenmaksua, vaan jäsenen maksu kattaa sen. Kysy tarkemmat liittymisohjeet kassasta.


ELÄKELÄISJÄSENET

Voit tulostaa Iittalan lasitehtaan sairauskassan liittymislomakkeen tästä

Työstä eläköityvä kassan jäsen voi hakea eläkeläisjäsenyyttä, mikäli hän on ollut kassan jäsenenä vähintään 10 vuotta.

Eläkeläisten jäsenmaksu on 2 % eläketulosta. Pyydetään toimittamaan kopio eläkepäätöksestä kassaan laskutusta varten.

Työssä oleva osaeläkeläinen suorittaa jäsenmaksun myös eläkkeestään. Pyydetään olemaan yhteydessä kassaan ja toimittamaan kopio eläkepäätöksestä.

Osaeläkkeellä olevan jäsenmaksu on 1.5. % sekä palkasta että eläkkeestä.

Eläkeläisjäsenellä on oikeus ainoastaan lisäetuuksiin. Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet haetaan Kelasta.


ULKOJÄSENET

Kassan jäsen, jonka työsuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymättä (57 vuotta 1 kuukautta täytettyään), voi jatkaa kassan ulkojäsenenä, jos hän on ollut maksavana jäsenenä 10 vuotta.

Liittymisasiassa ota yhteyttä sairauskassaan.

Ulkojäsenen jäsenmaksu on 2,0 % työttömyysetuudesta ja se maksetaan itse kassan antaman maksuohjeen mukaan.

Ulkojäsenellä on oikeus ainoastaan lisäetuuksiin. Sairausvakuutuslain mukaiset etuudet haetaan Kelasta.