Korvaukset ja yleisohjeet 1.1.2023 alkaen


Tälle sivulle on koottu tiivistelmä sairauskassan korvauksista ja yleisistä käytännöistä. Sairauskassan säännöt löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivujen säännöt-osiosta.

Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Suoritettavassa korvauksessa otetaan huomioon 16 §:ssä tarkoitettu vähennys (sairausvakuutuslain tai muun lain nojalla saatava korvaus on ensisijainen).

Kassan lisäetuuskorvaushakemukseen on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys kustannuksista mm. alkuperäinen lasku kokonaisuudessaa, selvitykset ja lääkärin määräys. Tositetta laskun maksamisesta pankissa ei tarvita.

Kassan korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun eräpäivästä. Kassan lisäetuutta haettaessa korvaushakemuksen voi lähettää kassaan joko postitse, sähköpostitse tai tuoda kassan postilaatikkoon.

Kela-korvaukset on hyvä ottaa suorakorvauksena jo hoitopaikassa. Jos Kela-korvauksia haetaan jälkikäteen,  tee sähköinen hakemus Kelan asiointipalvelussa (tarkat ohjeet löytyvät kela.fi/ näin haet sairaanhoitokorvauksia tai toimita kassaan Kelan sairaanhoidonkorvaushakemus sv127, selvitys annetusta hoidosta ja alkuperäinen lasku. Hakuaika on 6 kk eräpäivästä. Kela-korvauksia haettaessa, hakemusta ei voi toimittaa sähköpostilla!!


Huom! Lääkärin määräys tulee liittää kassasta haettaviin korvaushakemuksiin aina koskien kohtia 5, 6 ja 7 sekä kohdassa 8 joko optikon tai lääkärin määräys.

Kustannuksina korvataan vakuutetulla, eläkeläisvakuutetulle ja perheenjäsenvakuutetulle (vakuutetun alla 16 -vuotiaat lapset) seuraavasti:

 

1) 65 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) vakuutetulle ja eläkeläisvakuutetulle lääkärin palkkiosta enintään 300 euroa hoitokertaa kohti, ja 40 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) perheenjäsenvakuutetulle. Lääkärin toimenpidemaksut eivät kuulu korvauksen piiriin.

 

2) 75 % vakuutetulle ja eläkeläisvakuutetulle sairaalan poliklinikkamaksusta ja päiväkirurgiasta peritystä maksusta ja 50 % perheenjäsenvakuutetulle;

 

3) 100 % vakuutetulle ja 75 % eläkeläisvakuutetulle sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta enintään 30 vuorokaudelta kalenterivuodessa, ja 50 % perheenjäsenvakuutetulle;

 

4) 100 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) vakuutetulle ja 65 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) eläkeläisvakuutetulle lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla, ja 50 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) perheenjäsenvakuutetulle. Korvaus lasketaan lääkkeen viitehinnasta. Alkuomavastuun (50 euroa) vakuutettu maksaa itse.

 

5) 65 % vakuutetulle ja eläkeläisvakuutetulle lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä enintään 300 euroa hoitokertaa kohti, ja 40 % perheenjäsenvakuutetulle. Tutkimuspaketit eivät kuulu korvauksen piiriin.  Huom; toimita lääkärin määräys maksukuitin mukana kassaan!

 

6) 65 % vakuutetulle ja eläkeläisvakuutetulle lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysioterapeuttisista tutkimuksista ja valohoidosta ja 40 % perheenjäsenvakuutetulle. Korvausta maksetaan enintään 12 hoitokerralta kalenterivuodessa; Huom; toimita lääkärin määräys maksukuitin mukana kassaan!

 

7) Lääkärin määräämien sidosten, laitteiden ja apuneuvojen, kuten tukisiteiden ja -liivien, jalkatukien, kuulolaitteen sekä tekojäsenten ensimmäinen hankkiminen 200 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohden, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuun enintään siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus. Huom; Pyydä lääkäriltä määräys, joka toimitetaan kassaan maksukuitin mukana!

 

8) Vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle ja eläkeläisvakuutetulle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinnasta kahden vuoden välein 150,00 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohden ja kolmen vuoden välein 225 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohden. Perheenjäsenvakuutetulle ensimmäisten lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinnasta enintään 110,00 euroa. Huom; toimita lääkärin tai optikon määräys maksukuitin mukana kassaan!

 

9) Vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle vakuutetulle ja eläkeläisvakuutetulle 75 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus)  hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä maksusta 250,00 euron enimmäismäärään saakka vakuutettua kohti kalenterivuodessa siten, että hoitotyönä pidetään hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. 

 

Katso yksityiskohtaisemmin sairauskassan säännöistä § 13 tai ota yhteyttä sairauskassaan. Kassan kotisivut www.iittalansairauskassa.fi

Yhteystiedot:

Marikka Ihamäki-Salo, kassanjohtaja

Kotkajärventie 1 B 3, 14500  IITTALA

p. 045 235 4750

iittalan.sairauskassa(at)outlook.com

ext-marikka.ihamaki-salo(at)kela.fi

Toimistolla on asiakasvastaanotto tiistaisin kello 9-12, 13-15.           

Kassan ollessa kiinni, voit jättää korvaushakemuksen kassan postiluukkuun, joka löytyy kassan julkisivun vasemmasta laidasta. Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä, mikäli hakemuksessa on jotain epäselvyyttä.