Korvaukset ja yleisohjeet 1.1.2021 alkaen


Tälle sivulle on koottu tiivistelmä sairauskassan korvauksista ja yleisistä käytännöistä. Sairauskassan säännöt löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivujen säännöt-osiosta.


Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta johtuvia kustannuksia jäsenelle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Korvausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Suoritettavassa korvauksessa otetaan huomioon 16 §:ssä tarkoitettu vähennys (sairausvakuutuslain tai muun lain nojalla saatava korvaus on ensisijainen).


Korvaushakemuksiin on liitettävä tarpeelliseksi katsottava selvitys kustannuksista. Tositetta laskun maksamisesta ei tarvita.


Kela-korvaukset on hyvä ottaa suorakorvauksena jo hoitopaikassa. Jos Kela-korvauksia haetaan jälkikäteen, toimita kassaan Kelan sairaanhoidonkorvaushakemus, selvitys annetusta hoidosta ja alkuperäinen lasku. Tutkimuksen ja hoidon osalta lisäksi lääkärin määräys ko. hoitoon.

Korvausta sairaanhoidon kustannuksista on haettava 6 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. Korvaushakemuksen voi lähettää kassaan joko postitse tai sähköpostitse.

Sairaanhoidon kustannuksista korvataan lisäetuna jäsenelle, eläkeläisjäsenelle ja lapsiperheenjäsenelle seuraavasti:


LÄÄKÄRINPALKKIO

Kassa korvaa 75 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) jäsenelle ja eläkeläisjäsenelle lääkärin palkkiosta enintään 300 euroa hoitokertaa kohti, ja 50 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) lapsiperheenjäsenelle


SAIRAALAMAKSUT

Kassa korvaa 75 % jäsenelle ja eläkeläisjäsenelle sairaalan poliklinikkamaksusta ja päiväkirurgiasta peritystä maksusta ja 50 % lapsiperheenjäsenelle;


Kassa korvaa 100 % jäsenelle ja 75 % eläkeläisjäsenelle sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksusta. Lapsiperheenjäsenelle korvaus on 50 %. Hoitopäiviä korvataan enintään 30 vuorokaudelta kalenterivuodessa.


LÄÄKKEET

Kassa korvaa 100 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) jäsenelle ja 65 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) eläkeläisjäsenelle lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla, ja 50 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) lapsiperheenjäsenelle. Korvaus lasketaan lääkkeen viitehinnasta. Alkuomavastuun (50 euroa) jäsen maksaa itse.

Kassalla on suorakorvaussopimukset useiden apteekkien kanssa. Apteekit on listattu nettisivujen sopimuspaikat-osiossa.


TUTKIMUS JA HOITO

Kassa korvaa 75 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) jäsenelle ja eläkeläisjäsenelle lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä enintään 300 euroa hoitokertaa kohti, ja 50 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) lapsiperheenjäsenelle.


FYSIOTERAPIA

Kassa korvaa 75 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) jäsenelle ja eläkeläisjäsenelle lääkärin määräämästä fysioterapiasta, fysioterapeuttisista tutkimuksista ja valohoidosta silloin, kun tutkimus ja hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattava, ja 50 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) lapsiperheenjäsenelle. Korvausta maksetaan enintään 12 hoitokerralta kalenterivuodessa;


APUVÄLINEET

Kassa korvaa lääkärin määräämien sidosten, laitteiden ja apuneuvojen, kuten tukisiteiden ja -liivien, jalkatukien, kuulolaitteen sekä tekojäsenten ensimmäisestä hankkimisesta 200 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohden, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi ja rajoittaen kassan vastuun enintään siihen määrään, jossa on otettu huomioon muualta saatavissa oleva korvaus tai maksualennus. Huom; Pyydä lääkäriltä määräys, joka toimitetaan kassaan maksukuitin mukana!


SILMÄLASIT

Kassa korvaa vähintään kaksi vuotta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle ja eläkeläisjäsenelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinnasta kahden vuoden välein 150,00 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohden ja kolmen vuoden välein 225 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohden. Lapsiperheenjäsenelle ensimmäisten lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinnasta enintään 110,00 euroa.


HAMMASHOITO

Kassa korvaa vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle jäsenelle ja eläkeläisjäsenelle 75 % (kassan maksama korvaus + Kela-korvaus) hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä maksusta 250,00 euron enimmäismäärään saakka jäsentä kohti kalenterivuodessa siten, että hoitotyönä pidetään hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä.


Katso yksityiskohtaisemmin sairauskassan säännöistä § 13 tai ota yhteyttä sairauskassaan.


Yhteystiedot:

Iittalan lasitehtaan sairauskassa

Kotkajärventie 1 A 4

14500 IITTALA

p. 045 235 4750

iittalan.sairauskassa@outlook.com

ext-marikka.ihamaki-salo@kela.fi


Asiakaspalvelupäivät ovat tiistai ja keskiviikko klo 9-12, 13-15.


Kassan ollessa kiinni, voit jättää korvaushakemuksen kassan postiluukkuun, joka löytyy kassan julkisivun vasemmasta laidasta. Jätä yhteystietosi. Otamme yhteyttä, mikäli hakemuksessa on jotain epäselvyyttä.